Chúng tôi hân hạnh tài trợ chuong trình này nhé bạn, chúng ta sẽ thanh công sớm thôi nha bạn hiền
huy nguyễn: that tuyệt vời nhé bạn chung tôi sẽ thành công sớm thôi bạn ơi